صدور قبض برق ۱۲ میلیونی برای پرمصرف‌ترین تهرانی

صدور قبض برق ۱۲ میلیونی برای پرمصرف‌ترین تهرانی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران:
🔹در تابستان سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک پاداش صرفه‌جویی گرفتند و در این بین، برای بیش از ۵۰۰ هزار مشترک با اعمال پاداش صرفه‌جویی، صورت حساب صفر صادر شد.

🔹مشترکینی هر چند انگشت‌شمار داریم که بیش از ۴۰ برابر یک مشترک عادی مصرف برق دارند و در تابستان سال جاری نیز برای چنین مشترکینی، قبوض برق بالای ۱۲ میلیون تومانی صادر شده است.

#برق #صرفه_جویی

کانال تلگرام: BarkavNews