دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی سازمان مالیاتی

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی سازمان مالیاتی

🔹بر اساس دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه اوراق مالیاتی که در سامانه‌ الکترونیکی سازمان صادر می‌شود، همزمان پیامک برای آنان ارسال می‌شود.

#مالیات #دستورالعمل_اجرایی
BarkavNews