پیش-فرضهای-توسعه-صادرات-افغانستان-بارکاو

پیش فرضهای توسعه صادرات

1ايجاد زمينه هاي لازم بمنظور كمك به توسعه اقتصادي براي دو كشور، براساس استمرار روابط اقتصادي ، توسعه دائمي آن و توجه به منافع مشترك مي باشد .
2 بخش خصوصي دو كشور محور روابط اقتصادي و نقش بخش دولتي بسترسازي و رفع موانع توسعه اقتصادي دوكشور است .
3 روابط کاملا مفید میان دو كشور و نيز ساير كشورها ، زمينه ساز همكاريهاي اقتصادي منطقه ای را فراهم خواهد نمود .
4 بازسازي افغانستان يك دوران گذر اقتصادي و اجتماعي است و اين گذر يك امر بلند مدت است و ساير كشورها بويژه كشورهاي همسايه بدليل مراودات اقتصادي و زمينه هاي مشترك اجتماعي مي بايست به این فرایند كمك نمایند .
5 امكان جمع بندي و پردازش اطلاعات جديد و در پي آن تغيير نگرش جديد بايد در برنامه هاي اجرايي پيش بيني شود .

مراودات تجاری با افغانستان - بارکاو- بارکاو

مراودات تجاری

هرچند تجارت با افغانستان در سالهای قبل از کرونا از رشد مناسبي برخوردار بوده است اما توجه به اتفاقات ذيل در حوزه تجارت افغانستان در جهت پايداري و توسعه بيشتر بازار افغانستان از اهميت ويژه اي برخوردار است .
 امارت اسلامی افغانستان حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي و كاهش هزينه هاي توليد و از سوي ديگر ايجاد فضاي حمايتي از توليدات داخلي خود و اشتغالزایی را در راس برنامه های خود خواهند داشت.
 در فضاي رقابتي جهت حضور در بازار افغانستان برخي كشورها از جمله چين ، تركيه ، روسیه ، قطر و قزاقستان با تمام توان خود سعي در حضور بيشتر در اين كشور و داشتن نقش مؤثر در آن دارند ، ادامه اين روند ، فضاي رقابتي شديد و دشوارتري را براي ايران فراهم خواهد نمود اين شرايط نيازمند ديپلماسي فعالتر در حوره امورخارجه و بانكي بمنظور عقدتفاهمنامه هاي مشترك اجرايي و تخصيص حمايت هاي مالي و اعتباري از بخش خصوصي ميباشد.
 با توجه به شرايط اقتصادي افغانستان كه حدود 94 درصد نياز خود را از طريق واردات تأمين مي نمايد و بيشترين ارتباطات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي را با خراسان رضوي دارد مي بايست با نگاه ويژه و دراز مدت برای توسعه روابط اقتصادی برنامه ريزي گردد.

براین اساس فرصت هاي بسيار سرمايه گذاري و صدور كالا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم افغانستان وتهاتر با مواد معدنی می تواند راهکشا باشد
با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشور افغانستان مي بايست به نکات ذيل توجه و اقدامات لازم را در اسرع وقت پیگیری نمود :

1- گسترش فعالیت های دیپلماسی اقتصادی از طریق درک متقابل و ایجاد تفاهمات پایدار در بخش های مختلف امنیتی ، سیاسی و اقتصادی با حاکمان جدید افغانستان می تواند در برهه کنونی بسیار راهگشا بوده و برای بخش خصوصی موجب ایجاد اعتماد به ادامه و گسترش فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری باشد.
2- شناسايي مزيت هاي سرمايه گذاري و صادراتي متناسب با شناختی که از نیازها ، پتانسیل ها و ظرفیت ها در افغانستان وجود دارد (طرح آمايش تجاری)
3- با توجه به امكان مالكیت 100 درصدي فعالیت های اقتصادی در افغانستان ، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مشترک با مزیت های موجود در کشورمان و نیز کشور افغانستان کاملا ضروریست
3- در قالب تهاتر کالا میان دو کشور ، توجه ويژه به برند سازي محصولات توليدي افغانستان در بخش كشاورزي واستخراج معادن
4- ایجاد مراکز تجاری در شهرهای مهم افغانستان و برگزاري تورهاي صنعتي و تجاری ميان ولایات مهم افغانستان با کشور
5- توسعه فعالیتهای حمل کالا و ترانزيت از مرزهاي استان و گسترش سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی استان با ایجاد زیرساخت های لازم

مزایای-نمایشگاه-افغانستان- بارکاو

مزایای افغانستان

  1. موقعيت خاص استراتژيك افغانستان ، بطوريكه بعد از ايران پرهمسايه ترين كشور منطقه است و اين موضوع تاثير بسزايي بر توسعه اقتصادي ساير جوامع و كشورها دارد .
  2. زبان مشترك و فرهنگ مصرف مردم افغانستان بسيار نزديك به ايران است .

 

  1. ظرفيت مناسب كالا رساني ( نسبت به ساير مولفه های اقتصادي افغانستان ) مي تواند راه ورود به كشورهاي منطقه را براي ظرفيت هاي بزرگ توليدی وتأمين كالاي ايراني فراهم نمايد . نزديكي نواحي محروم چين به افغانستان تا مرکز حکومتی چین ، شرایط مطلوبی را برای قراردادهای تجاری سه جانبه فراهم می نماید .

 

  1. با توجه به شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي افغانستان و عقب ماندگي هاي شديد که كشورها و استانهاي همجوار با اين كشور را بیش از همه متاثر ساخته است لذا نهادهاي بين المللي بمنظور ايجاد ثبات سياسي و رعايت منافع كل منطقه وجهان توجه ويژه به توسعه همه جانبه افغانستان داشته باشند . اشتراکات  اجتماعي و فرهنگي دو ملت ايران و افغانستان بويژه استانهاي خراسان رضوي با ولايات غرب افغانستان و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل استان مي تواند شرايط اقتصادي و اجتماعي را فوراً در افغانستان متحول سازد
  2. برقراري تفاهم نامه هاي مشترك و زمينه همكاري ميان افغانستان و استانهاي مجاور ضامن امنيت بيشتر و پايدار خواهد بود .
  3. با توجه به شرایط ایجاد شده و حاکمیت جدید در افغانستان ، فرصت هاي سرمايه گذاري مشترك دو جانبه و سه جانبه ايران ، افغانستان و كشورهاي پيشرفته ، ضمن كاهش هزينه هاي بازسازي و اجراي پروژه هاي عمراني و زير ساختي ، مي تواند زمنيه ساز ايجاد هماهنگي ها و همبستگي منطقه ای را فراهم نمايد .
  4.  فرصت ايجاد شده کنونی ناشی از شرایط دشوار مردم افغانستان و رویکرد طالبان در زمینه توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان ، سرعت توسعه اقتصادي را براي دو كشور ايران و افغانستان فراهم نموده است كه اين موضوع نياز به بررسي همه جانيه ظرفيت ها و فرصت ها دارد . – تلاش بمنظور فضاي امن تر براي سرمايه گذاران در افغانستان موجبات ایجاد مراکز تجاری متعدد ، برگزاري بيشتر همايش ها و نمايشگاهها ، اعزام و پذیرش هيأت ها ، امكان اجراي فعاليت هاي خدمات فني و مهندسي و ثبات اقتصادي و سياسي را در افغانستان در پی خواهد داشت .
توسعه-تجارت-پایدار-ایران-و-افغانستان-بارکاو

توسعه تجارت پایدار ایران و افغانستان

با عنایت به روابط دیرینه ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه با فرهنگ و زبان مشترک و وابستگی اقتصاد افغانستان به ایران و جایگاه افغانستان بعنوان یکی ازبازارهای هدف آسان صادراتی ، ادامه روند عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور بسیار محتمل است.
با اشتراكات فرهنگي ، زباني ، مذهبي و جغرافيايي فيمابين ايران و افغانستان و جمعيتي 40 ميليونی میتوان بنحوي برنامه ريزي كرد که توسعه صادرات و تراز تجاری افزايش يابد. در حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله حمل نقل و ترانزيت – انتقال تكنولوژي و ايجاد واحدهاي صنعتی ، بهره برداري معادن – بازاريابي و برندسازی – سرمايه گذاريهای مشترك ، خدمات آموزشي و فني و مهندسي و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند نقش بسزايي در توسعه اقتصادي ایران و افغانستان و زمينه هاي مشترك همكاري براي شركتهاي داخلي ايجاد نمايد .
در این میان قدرت های بین المللی و منطقه‌ای از جمله کشورهای چین ، روسیه ، پاکستان ، ترکیه و قطر بعضا رفتارهای سیاسی متفاوت از گرایش های اقتصادی و تجاری با افغانستان را دنبال می‌کنند و به نوعی روابط تجاری خود را با دولت امارت اسلامی افغانستان به صور مختلف گسترش و در عمل به دنبال حذف رقبای تجاری در این کشور هستند.
در حال حاضر رسیدن به توافق کلی اقتصادی و تجاری در قالب تهاتر میان دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان می تواند ضامن ایجاد و توسعه روابط گسترده و دراز مدت دو کشور – با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های دو کشور باشد. بدیهی است تهاتر صادرات مواد غذایی در قبال واردات مواد معدنی از طیف انواع سنگ ها و عناصر کمیاب و پرمصرف ، شرایط را برای افزایش اشتغال در داخل کشور و ارتقاء و بهبود سطح مبادلات تجاری مهیا می نماید و این امر قبل از آنکه کشورهای رقیب ، قراردادها و فعالیت‌های خود را در افغانستان و با دولت امارت اسلامی گسترش نداده اند می بایست پیگیری و برنامه‌ریزی گردد.

از سوی دیگر محدودیت‌های ناشی از عدم امکان واردات محصولات معدنی و کشاورزی به دلیل حمایت از تولید داخل و شرایط قرنطینه در ایران موجب نارضایتی  امارت اسلامی افغانستان در آن کشور است بطوریکه سایه محدودیت بر توسعه روابط تجاری به دلیل تراز تجاری به شدت مثبت ایران با افغانستان سایه افکنده و به ویژه در دوره کنونی و محدودیت‌های ارزی کشور افغانستان ناشی از بلوکه شدن دارایی های آن کشور و خروج سرمایه به صورت ارز از کشور افغانستان شرایط سخت و دشواری را پیش روی آن کشور قرار داده است. البته اقدامات خوبی از طرف ایران در جهت بهبود روابط تجاری بویژه در حوزه واردات از افغانستان در دست پیگیری است.

کشت فراسرزمینی در زمین های بکر و حاصلخیز و آب فراوان می تواند جایگزین تامین حق آبه ایران از این کشور و تسهیل کننده افزایش واردات از افغانستان و بهبود تراز تجاری میان دو کشور و استفاده مشترک گردد.