مراودات تجاری با افغانستان - بارکاو- بارکاو

مراودات تجاری

هرچند تجارت با افغانستان در سالهای قبل از کرونا از رشد مناسبي برخوردار بوده است اما توجه به اتفاقات ذيل در حوزه تجارت افغانستان در جهت پايداري و توسعه بيشتر بازار افغانستان از اهميت ويژه اي برخوردار است .
 امارت اسلامی افغانستان حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي و كاهش هزينه هاي توليد و از سوي ديگر ايجاد فضاي حمايتي از توليدات داخلي خود و اشتغالزایی را در راس برنامه های خود خواهند داشت.
 در فضاي رقابتي جهت حضور در بازار افغانستان برخي كشورها از جمله چين ، تركيه ، روسیه ، قطر و قزاقستان با تمام توان خود سعي در حضور بيشتر در اين كشور و داشتن نقش مؤثر در آن دارند ، ادامه اين روند ، فضاي رقابتي شديد و دشوارتري را براي ايران فراهم خواهد نمود اين شرايط نيازمند ديپلماسي فعالتر در حوره امورخارجه و بانكي بمنظور عقدتفاهمنامه هاي مشترك اجرايي و تخصيص حمايت هاي مالي و اعتباري از بخش خصوصي ميباشد.
 با توجه به شرايط اقتصادي افغانستان كه حدود 94 درصد نياز خود را از طريق واردات تأمين مي نمايد و بيشترين ارتباطات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي را با خراسان رضوي دارد مي بايست با نگاه ويژه و دراز مدت برای توسعه روابط اقتصادی برنامه ريزي گردد.

براین اساس فرصت هاي بسيار سرمايه گذاري و صدور كالا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم افغانستان وتهاتر با مواد معدنی می تواند راهکشا باشد
با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشور افغانستان مي بايست به نکات ذيل توجه و اقدامات لازم را در اسرع وقت پیگیری نمود :

1- گسترش فعالیت های دیپلماسی اقتصادی از طریق درک متقابل و ایجاد تفاهمات پایدار در بخش های مختلف امنیتی ، سیاسی و اقتصادی با حاکمان جدید افغانستان می تواند در برهه کنونی بسیار راهگشا بوده و برای بخش خصوصی موجب ایجاد اعتماد به ادامه و گسترش فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری باشد.
2- شناسايي مزيت هاي سرمايه گذاري و صادراتي متناسب با شناختی که از نیازها ، پتانسیل ها و ظرفیت ها در افغانستان وجود دارد (طرح آمايش تجاری)
3- با توجه به امكان مالكیت 100 درصدي فعالیت های اقتصادی در افغانستان ، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مشترک با مزیت های موجود در کشورمان و نیز کشور افغانستان کاملا ضروریست
3- در قالب تهاتر کالا میان دو کشور ، توجه ويژه به برند سازي محصولات توليدي افغانستان در بخش كشاورزي واستخراج معادن
4- ایجاد مراکز تجاری در شهرهای مهم افغانستان و برگزاري تورهاي صنعتي و تجاری ميان ولایات مهم افغانستان با کشور
5- توسعه فعالیتهای حمل کالا و ترانزيت از مرزهاي استان و گسترش سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی استان با ایجاد زیرساخت های لازم